Blog CEO to przestrzeń inspiracji i pomysłów na lepszą edukację w polskiej szkole

Zapraszamy do lektury bloga i dzielenia się z nami swoimi refleksjami!

Regulamin Bloga

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z bloga internetowego (zwanym dalej „Blogiem CEO” lub „Blogiem”), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (zwaną dalej „CEO”) mieszczącej się przy ul. Noakowskiego 10, 00-068 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000052758, NIP: 525-17-26-659.
2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w Blogu CEO, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

§2
KORZYSTANIE Z BLOGA

1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w Blogu CEO jest bezpłatne.
2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.
3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści/komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku.
4. Komentarze na blogu są moderowane przez CEO.
5. CEO zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, bez podania przyczyny.
6. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:
a) zawierają wulgaryzmy,
b) obrażają CEO, komentujących lub inne osoby,
c) obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
d) pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
e) ingerują w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych.
7. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). W ten sposób komentujący ułatwia innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości.
8. Za treść komentarzy administrator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści/komentarz:
a) sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
b) wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
c) propagujących przemoc;
d) zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
e) zawierających treści niezwiązane z tematyką Bloga, w tym treści o charakterze reklamowym;
f) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
g) mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
h) niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
10. W przypadku zamieszczenia treści opisanych w §2 pkt. 6 i 9, CEO zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez powiadamiania o tym ich autora. W skrajnych bądź powtarzających się przypadkach, CEO zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Bloga i powiadomienia go o powodach podjęcia takiej decyzji.
11. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Bloga CEO oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.

§3
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności.

§4
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Blogu posiada CEO oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Bloga.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Bloga CEO, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
3. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Blogu stanowią własność CEO lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§5
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Dane i informacje zawarte platformie Blogu CEO są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. CEO nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Blogu.
2. CEO nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Blogu przez jej użytkowników.
3. CEO nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pomocą Bloga danych osobowych osób trzecich.
4. CEO dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Bloga, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
5. CEO zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Blogu. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
6. CEO zastrzega, że w przypadku Bloga dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
7. Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. CEO nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, CEO może podjąć wobec niego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Bloga, należy przesyłać na adres e-mail: www@ceo.org.pl
3. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Blogu.Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close